logo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

serwisu: www.darnell.pl

 

w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej zwane „RODO”,

niniejszym informuję, że:

 

Kto przetwarza Pani/Pana dane osobowe?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Butik Darnell, Ząbki 05-091 ul. Wojska Polskiego 3, zwana dalej „Administratorem”, która prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i wskazuję formy kontaktu z Administratorem:

-  listownie na adres: Ząbki 05-091 ul. Wojska Polskiego 3 

-  poprzez e-mail: butk@darnell.pl

-  telefonicznie: 570-400-948


Które dane osobowe przetwarzamy?

Są to dane kontaktowe wysłane w formularzu kontaktowym znajdującym się na stronie internetowej w zakładce kontakt (adres e-mail, numer telefonu).


Jakie masz prawa?

  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  2. przenoszenia danych,

  3. wniesienia sprzeciwu,

  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego  tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza RODO,

  5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

 

Ciasteczka

Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach w naszym serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Typ pliku cookies wykorzystywany w serwisie bprog.pl (zapisujące ustawienia użytkownika, np. język, wyrażone zgody itp.):

  1. cookies google-analytics.com – służą do prowadzenia statystyk dla serwisu bprog.pl; dokładny sposób działania i politykę prywatności Google Analytics można znaleźć pod adresem: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html